menu hlavni 1 menu hlavni 2 menu hlavni 3 menu hlavni 4 menu hlavni 5

 

O NÁS

 

Zakladatelem inkubátoru a akcelerátoru PrimeCell Bioscience je společnost PrimeCell zabývající se inovativní medicínou. Společnost PrimeCell byla založena v roce 2007 a hodnota jejích aktiv je 1,4 miliardy Kč.

Vytváříme unikátní multioborový inkubátor myšlenek, výstupů aplikovaného výzkumu a inovativních společností v oblasti inovativní medicíny, specificky pak v oblasti biotechnologií, buněčné terapie a regenerativní medicíny, tkáňového inženýrství a nanotechnologií.

Nabízíme původcům, start-upům a vědeckým spin-off firmám prostředí, kde se mohou starat pouze o svůj záměr. Vše ostatní zajistíme my, díky zkušenosti vědců a výzkumníků PrimeCell. Jsme pro Vás také potenciální strategický investor s rozsáhlými vazbami na venture capitál a strategické partnery v oboru inovativní medicíny. Máme přímý přístup do padesáti nemocnic a více než tisícovky lékáren v několika zemích EU.

V roce 2014 otevřel PrimeCell vlastní biotechnologický park 4 MEDiCAL Innovations v Ostravě. Objekt pokrývá 10 000 m2 plochy a v jeho útrobách se nacházejí unikátní přístroje pro výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií a nanotechnologií. Specializované prostory zahrnující 1650 m2 laboratorních prostor a 1400 m2 super čistých prostor (cGMP), využívané jak pro inkubaci a akceleraci nadějných inovativních společností, tak pro vlastní výzkum.

Od ostatních investičních společností nás odlišuje především vlastní technologické zázemí a vlastní vědecký a obslužný personál čítající přibližně 700 osob. Zázemí poskytuje reálnou možnost transformace nových myšlenek do praxe. Dokážeme poskytnout odpovídající podporu v jakékoli fázi nápadu, od studentské práce, přes inkubaci myšlenky až po akceleraci start up společnosti s celosvětovými ambicemi. Pokrýváme odborným zázemím celé multioborové spektrum související s biotechnologiemi, buněčnou terapií, regenerativní medicínou, tkáňovým inženýrstvím, medical devices a nanotechnologiemi. Součástí našeho vědeckého zázemí jsou světoví zahraniční odborníci, international scientific board vede prof. Jeniffer . Ti Vám umožní rychlou zpětnou vazbu pro vaše nápady na celosvětové úrovni znalostí ve vyjmenovaných oborech.

 

 • Vlastní výzkumné projekty aplikovaného výzkumu v oblasti biotechnologií
  • Využíváme technologické zázemí biotech parku 4MEDi a laboratoří PrimeCell v Brně.
  • Umožňujeme zapojení studentů, doktorandů a vyučujících z vysokých škol.

 

 • Spolupráce s akademickými institucemi s cílem rozšíření personální základny v oboru biotechnologií a nanotechnologií v ČR a jejich uplatnění v medicíně.
  • Inspirace, vytvoření zázemí a odborné vedení při zaměření studentů na oblast biotechnologií, nanotechnologií a jejich využit v medicíně.
  • Podpora vědecké činnosti na vysokých školách.

 

 • Spolupráce s vědeckými institucemi při hledání aplikovatelných výstupů v biomedicíně
  • Společný výzkum.
  • Přebírání výstupů výzkumu k realizaci vlastních nebo společných projektů v oblasti biomedicíny včetně transferu do praxe.
  • Společné grantové projekty.

KONTAKTY

    panak 800 pr
Vědeckotechnologický park 4Medical Innovations 
U Plynárny 1002/97 
Praha 10, 101 00
Česká republika
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
Dr. Slabihoudka 6232/11
708 52 Ostrava – Poruba
Areál Fakultní nemocnice Ostrava
Česká republika