menu hlavni 1 menu hlavni 2 menu hlavni 3 menu hlavni 4 menu hlavni 5

 

BioInkubátor

 

Podporujeme transfer výsledků základního a aplikačního výzkumu do prakticky využitelných výstupů v oblasti biotechnologií a nanotechnologií. Dáme Vašemu projektu podobu právního subjektu a společně s Vámi dojdeme až ke komerčnímu uplatnění.

 

Služby

 • Využití kanceláří a laboratoří. Kancelářské a technologické zázemí v našich prostorech využijete pro uvedení svého nápadu do komerčně uplatnitelného výstupu.
 • Rozšíření Vašich kapacit o potřebné personální zdroje, od laborantů až po možnost spolupráce se špičkovými institucemi a vědci s mezinárodním renomé v daném oboru.
 • Pomůžeme Vám získat financování Vašeho projektu aplikačního vývoje prostřednictvím grantů ze všech dostupných zdrojů.
  • Poskytneme pro Váš projekt špičkové mezinárodní odborné garanty.
 • Najdeme nejvhodnější postup v oblasti financování Vašeho podnikatelského záměru.
 • Připravíme s Vámi celý podnikatelský plán.
 • Zajistíme oblast ochrany duševního vlastnictví.
 • Poskytneme Vám projektový management.
 • Najdeme vhodné zákazníky na světovém trhu.

 

Výhody

 • Přístup k hi-tech technologiím a know-how v oblasti biotechnologií nanotechnologií, buněčné terapii, regenerativní medicíny, tkáňového inženýrství, medical devices a ve všech souvisejících oborech.
 • Možnost využití technologického zázemí PrimeCell Bioscience (Biotechnologický park 4 MEDiCAL Innovations, Laboratoře společnosti PrimeCell v Brně)
 • Mezinárodní prostředí s inovativními komerčními, akademickými a klinickými subjekty.
 • Koncentrace znalostí na jednom místě.
 • Účast na konferencích, seminářích a výstavách – organizace společných návštěv odborných akcí na národní i mezinárodní úrovni, především veletrhů, konferencí a odborných workshopů. 

KONTAKTY

    panak 800 pr
Vědeckotechnologický park 4Medical Innovations 
U Plynárny 1002/97 
Praha 10, 101 00
Česká republika
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
Dr. Slabihoudka 6232/11
708 52 Ostrava – Poruba
Areál Fakultní nemocnice Ostrava
Česká republika