menu hlavni 1 menu hlavni 2 menu hlavni 3 menu hlavni 4 menu hlavni 5

 

Biohub Team

 

Jakub Slavík

Facility manager

 

Jakub Slavík vystudoval střední průmyslovou školu stavební v Ostravě. V roce 2008 nastoupil na pozici technického dozoru do společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s., kde působil do roku 2014. Za tu dobu dozoroval významné stavby na Ostravsku mezi které se řadí:

  • Rekonstrukce centrální sterilizace, urgentního příjmu a traumatologického pracoviště (Fakultní nemocnice Ostrava)
  • Prodloužená ulice Porážková / přivaděč k největšímu nákupnímu centru v Ostravě (Statutární město Ostrava)
  • Výstavba cyklostezek na území Ostravy (Statutární město Ostrava)
  • Rekonstrukce ulice Výstavní ,,U Zámečku“ (Statutární město Ostrava)
  • Výstavba infekčních operačních sálů (fakultní nemocnice Ostrava)
  • Supervize na budování průmyslového areálu Letiště Leoše Janáčka (Krajský úřad, Statutární město Ostrava)
  • 4MEDi – Corporate Biotech Park For MEDiCAL INNOVATIONS OSTRAVA (PrimeCell Therapeutics, a.s.)
  • Od roku 2011 podniká v oblasti stavebnictví, v průběhu výstavby VTP parku 4MEDi se osamostatnil a rozšířil oblast podnikání na dozorování staveb.

V roce 2015 přijal nabídku společnosti PrimeCell Therapeutics, a.s. na pozici Facility manager, jeho náplní je dohled nad bezproblémovým chodem VTP 4MEDi, řízení personálu a komunikace s nájemci.


 

Ing. Pavel Markalous

Ředitel Vědeckotechnického parku 4Medické inovace v Ostravě

 

Ing. Pavel Markalous je od roku 2015 ředitelem vědeckotechnického parku 4Medical Innovations v Ostravě a je zodpovědný za jeho provoz a vývoj.

Je také zodpovědný za zajištění technické podpory a výzkumné činnosti prováděné v oblastech vědeckotechnického parku. Ing. Markalous má velké zkušenosti s vrcholovým managementem. Získal zkušenosti jako manažer v několika IT společnostech při implementaci ERP systémů. Taková znalost podnikových procesů rozšířila oblast poradenství v oblasti managementu a podpory rozvoje řízení. Od roku 2004 pracoval ve společnosti Webcom Inc. (nyní Konica Minolta) jako projektový manažer a od roku 2006 do roku 2012 zastával pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Od roku 2012 do roku 2015 pracoval jako obchodní poradce a projekt řídil rozvoj distribuční sítě ve střední Evropě.

Ing. Markalous absolvoval Vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši v roce 1993.


 

RNDr. Eva Matějková

Kvalifikovaná osoba výrobce léčiv

Vedoucí oddělení buněčné terapie

 

RNDr. Eva Matějková vystudovala Masarykovu Univerzitu v Brně, obor mikrobiologie a molekulární biologie. Od roku 2005 se zabývá výzkumem v oblasti mesenchymálních kmenových buněk a buněčných kultivací obecně.

Podílela se na řadě klinických studií. Pět let pracovala ve výzkumu léčby leukémií na Lékařské fakultě Masarykovy University v Brně. Následně, v roce 2008, byla jmenovaná vedoucí úseku buněčné terapie Tkáňové banky ve Fakultní nemocnici Brno. Od roku 2009 je kvalifikovanou osobou pro výrobu léčiv.

V současné době je členem vedení Národního Tkáňového Centra a působí na pozici vedoucí oddělení buněčné terapie a je kvalifikovanou osobou pro výrobu léčiv.

RNDr. Matějková je špičkovým odborníkem v oblasti Moderní terapii a své poznatky prezentuje na domácích i zahraničních konferencích.


 

Ondrej Laššák

Vědecký pracovník

 

Ondrej Laššák vystudoval mikroelektroniku na Dánské technické univerzitě,  kde nabyl dovednosti v mikro a nano fabrikaci IO a kde se také profiloval v biomedicínském modelování a analýze dat  a získával vědomosti z fyziologie, základů molekulární a buněčné biologie.

Pracoval jako výzkumný asistent v laboratoři neuroelektrofyziologie na Kodaňské univerzitě a aplikoval své znalosti v preklinických studiích v oblasti regenerativní medicíny v Ostravské fakultní nemocnici a 4medi-NCTB.

Nyní dohlíží na vznik pracoviště translačního výzkumu v oblastech mikro a nano technologiích ve 4medi.

Jaké cíle naše pracoviště má a co představuje přídomek translační?

Nanotechnologie a mikrofluidika v biomedicíně zažívají boom, ale jejich adopce do praxe je velmi pomalá.

Jako primárně translační pracoviště bude naším úkolem zralé aplikace z těchto odvětví identifikovat,  ověřit jejich utilitu, tedy jejich užitečnost, praktičnost a realizovatelnost v masové výrobě.

Nakonec aplikaci, která projde tímto sítem, přenést do konkrétního produktu anebo nových pracovních postupů zejména,  ale ne jen, v biomedicínské oblasti. Produkty postavené na těchto technologiích buďto přinášejí zásadní inovace anebo představují možnosti  doposud nevídané anebo nemožné. To se nepromítá jen do zefektivňování výzkumu a vývoje v celé řadě odvětví,  ale také přímým přínosem pro člověka, jako třeba běžného pacienta.

Tyto technologické oblasti jsou z principu velmi multidisciplinární a proto je také jedním z klíčových prostředků translace ve 4medi spolupráce  nejen s českými univerzitami, nemocnicemi a firmami, ale také zahraničními subjekty a jednotlivými experty.

Velký prostor se budeme snažit dávat zejména mladé vědě, tedy studentům.


 

Mgr. Ludmila Porubová

Vědecký pracovník

 

Mgr. Porubová je vynikající vědkyní zabývající se výzkumem v oblasti molekulární a buněčné biologie, molekulární diagnostiky, regenerativní medicíny  a buněčné terapie.

V rámci studia oboru Molekulární biologie a genetiky na Masarykově univerzitě v Brně vypracovala bakalářskou a diplomovou práci v Laboratoři nádorové biologie Biologického ústavu LF MU, kde pracovala s různými typy nádorových buněčných linií a seznámila se s řadou metod molekulární biologie. . V roce 2010 nastoupila do společnosti 4-MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky na pozici odborného pracovníka, kde se podílela na řešení projektů VaV. V současné době Mgr. Porubová pracuje na Zdravotním ústavu v Ostravě na pozici přírodovědní analytik-diagnostik, kde je garantem metody testování virucidního účinku dezinfekčních přípravků. Se společností  PrimeCell Bioscience spolupracuje na pozici vědeckého pracovníka a s Národním centrem tkání a buněk na pozici pracovníka pro kvalitu Po úspěšném zakončení vysoké školy Mgr. Porubová absolvovala IPVZ – Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků a IPVZ – Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.

Během své kariéry se  Mgr. Porubová podílela na řešení projektů VaV: DiaCellix, CellSELect, Sulgelix a Buněčné testování sady CellKit. Dále se podílela na užitných vzorech pro léčení ischemie končetin

KONTAKTY

    panak 800 pr
Vědeckotechnologický park 4Medical Innovations 
U Plynárny 1002/97 
Praha 10, 101 00
Česká republika
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
Dr. Slabihoudka 6232/11
708 52 Ostrava – Poruba
Areál Fakultní nemocnice Ostrava
Česká republika