menu hlavni 1 menu hlavni 2 menu hlavni 3 menu hlavni 4 menu hlavni 5
 

Biohub Praha

 

Pracoviště Centrum Aplikované Bioimiplantologie, umístěné ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady je vybaveno běžnými technologiemi pro výrobu malých sérií hodnocených léčivých přípravků pro moderní terapie v rozsahu dostatečném pro preklinický proof-of-concept, přes toxikologické studie až po fázi 1 klinického hodnocení. Centrum je vybaveno čistými prostory (1x jednotka třídy čístoty C, 1x jednotka třídy čistoty B). Tyto výrobní prostory jsou vybaveny biohazard boxy, centrifugami, inkubátory CO2 a inzolátorovým pracovištěm pro provádění kritických operací. Mimo čisté prostory centrum disponuje laboratoří kontroli kvality s mikroskopy, běžným skladem i skladem s chladničkami a mrazícími boxy. Kontrolované pásmo výrobní jednotky navazuje dále na prostory pro adminstrativu a samostatné laboratoře pro experimentální přípravu nanovlákenných nosičů (zařízení NS LAB).

KONTAKTY

    panak 800 pr
Vědeckotechnologický park 4Medical Innovations 
U Plynárny 1002/97 
Praha 10, 101 00
Česká republika
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
Dr. Slabihoudka 6232/11
708 52 Ostrava – Poruba
Areál Fakultní nemocnice Ostrava
Česká republika