menu hlavni 1 menu hlavni 2 menu hlavni 3 menu hlavni 4 menu hlavni 5

 

BioAkcelerátor

 

Podporujeme start up společnosti v oblasti biotechnologií, nanotechnologií, buněčné terapii, regenerativní medicíny, tkáňového inženýrství, medical devices a ve všech souvisejících oborech. Poskytneme Vaší společnosti vše co je potřeba aby uspěla na celosvětovém trhu.

 

Služby

 • Pronájem kancelářských prostor a laboratoří za výhodných podmínek.
 • Odborné a podnikatelské poradenství.
 • Poradenství v oblasti financování podnikatelských záměrů.
 • Poradenství v oblasti financování projektů aplikovaného výzkumu a spolupráce MSP a výzkumných pracovišť (operační programy, granty MZ, MPO, MŠMT, TA ČR). Pomoc s přípravou žádostí o programovou podporu.
 • Poradenství v oblasti legislativy výzkumu a vývoje, legislativa klinického hodnocení, legislativa podnikání, obecná právní pomoc.
 • Znalost vybraných zahraničních trhů, poradenství ke vstupu na zahraniční trhy.
 • Zavedení systémů zajištění kvality (ISO 9001:2000, SVP, SLP, SKP), kontrola kvality.
 • Management duševního vlastnictví.
 • Technologický transfer, vyhledání nových technologií dle potřeb Vaší firmy.
 • Pomoc při jednání s regulačními autoritami.
 • Příprava preklinického a klinického hodnocení nových prostředků moderní terapie.
 • Preklinické a klinické studie a ověřování výsledků výzkumu a vývoje.

 

Výhody

 • Přístup k hi-tech technologiím a know-how v oblasti biotechnologií nanotechnologií, buněčné terapii, regenerativní medicíny, tkáňového inženýrství, medical devices a ve všech souvisejících oborech.
 • Možnost v případě potřeby využít celé technologické zázemí PrimeCell Bioscience
  (Biotechnologický park 4 MEDiCAL Innovations, Laboratoře společnosti PrimeCell v Brně)
 • Mezinárodní prostředí s inovativními komerčními, akademickými a klinickými subjekty.
 • Koncentrace znalostí na jednom místě.
 • Snadný přístup k mezinárodním investorům.
 • Vzdělávání a inspirace pro rozvoj podnikání. 

KONTAKTY

    panak 800 pr
Vědeckotechnologický park 4Medical Innovations 
U Plynárny 1002/97 
Praha 10, 101 00
Česká republika
Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
Dr. Slabihoudka 6232/11
708 52 Ostrava – Poruba
Areál Fakultní nemocnice Ostrava
Česká republika